Apply Now

Privacy Statement

International Opera Academy
Bijlokekaai 6,
9000 Gent, Belgium

https://www.new.new.new.ioacademy.be

 

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de IOA houder en verwerker is. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens wordt namelijk nauwgezet opgevolgd door de IOA. De IOA zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De IOA kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking van de IOA. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De IOA doet het nodige om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

INZAGE & CORRECTIE

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De IOA verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.
Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES

Bij een bezoek aan de website van de IOA worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van IOA bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

IOA Newsletter

Would you like to stay informed? Subscribe to our newsletter now and sign up here.